English Georgian Armenian Found spelling error? Select it with your mouse and press Ctrl+Enter

Գրանտի դիմումի ձևը

Պայմանագիրը կնքող մարմինը Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Արևելյան գործընկերության տարածքային համագործակցության ծրագիր
Տարածքային համագործակցության ծրագիր Հայաստան-Վրաստան

Հղում: Դիմումների ընդունման մրցույթի առաջին հայտարարություն

Ծրագրային կոնցեպտի ու դիմումի ընդունման վերջնաժամկետը` 2015թ. Փետրվարի 03


Խնդրում ենք ուշադրություն: Էլեկտրոնային դասընթացը պրակտիկ գործիք է պոտենցիալ դիմորդներին վիրտուալ կերպով ուղեցույց ներկայացնել դիմումի ներկայացման գործընթացի վերաբերյալ` միմիայն թրեյնինգի նպատակով:

Ոճ մի դեպքում այն չպետք է դիտարկվի որպես իրական դիմում, որը պետք է ներկայացվի ԵԳՏՀԾ Կառավարող Մարմնին համաձայն հաստատված պրոցեդուրայի:

Խնայողություններ...
Ծրագրի անվանումը
Շրագրի իրականացման վայրը
Դիմորդի անունը
Դիմորդի ազգությունը ?Կազմակերպության գրանցման վկայականը ցույց է տալիս որ այն հիմնադրվել է տվյալ երկրի օրենսդրության համաձայն և դրա գլխամասային գրասենյակը գտնվում է ծրագրին մասնակից երկրում: Այլ երկրներում հիմնված կազմակերպությունները չեն համապատասխանում մրցույթի պահանջներին: Տեսեք մրցույթի վերաբերյալ ձեռնարկը
EuropeAid համարը ?Ներառեք արդյոք կազմակերպությունը գրանցված է PADOR-ում /Պոտենցիալ դիմորդների տվյալների օնլայն գրանցում/: Գրանցվելու կամ մանրամասն տեղեկության համար այցելեք href="http://ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/pador">http://ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/pador.
Ընթացիկ պայմանագրի/իրավաբանական անձի համարը ?Եթե դիմորդն արդեն կնքել է Եվրոպական Հանձնաժողովի հետ պայմանագիր/կամ տեղեկացվել իրավաբանական անձի համարի մասին, եթե ոչ, ապա լրացնել N/A’.
Իրավաբանական կարգավիճակը ?օրինակ` շահույթ չհետապնդող, կառավարական մարմին, միջազգային կազմակերպություն
Համադիմորդ ?ամեն համադիմորդի համար օգտագործեք մեկ սյունակ
Կապակցված անձ ?ամեն կապակցված անձի համար օգտագործեք մեկ սյունակ

Ծրագրի շրջանակներում դիմորդի կոնտակտային տվյալները

Փոստային հասցեն
Հեռախոսահամար /քաղաքային և բջջային/
Ֆաքս
Ծրագրի կոնտակտային անձ
Կոնտակտային անձի էլ. Փոստի հասցեն
Հասցե
Կազմակերպության վեբ-կայքը
Հասցեի, կոնտակտային հեռախոսահամարի, ֆաքսի կամ էլ. Փոստի փոփոխության դեպքում պետք է տեղեկացնել պայմանագիրը կնքող մարմնին գրավոր: Պայմանագիր կնքող մարմինը դիմորդի հետ կապ հաստատելու համար պատասխանատվություն չի կրում


Բաժին Ա: Ծրագրային կոնցեպտ1. Ծրագրային կոնցեպտ գրելու հրահանգներ

Հիշեք - եթե մրցույթը սահմանափակ է` առաջին փուլում միայն ծրագրային կոնցեպտն է պահանջվում ներկայացնել, ոչ թե լրիվ դիմումը: Եթե հայտարարված է բաց մրցույթ-թե ծրագրային կոնցեպտն ու թե լրիվ դիմումի ձևը պահանջվում է ներկայացնել

Հատուկ նմուշ չկա ծրագրային կոնցեպտի համար, բայց դիմորդը պետք է համոզվի, որ

 • տեքստը չի գերազանցում հինգ` 5 ` A4 չափի, 10 ֆոնտով և 2սմ լուսանցքով լրիվ էջը
 • Վերնագրերում պահանջվող ինֆորմացիան է տրամադրում այն հաջորդականությամբ, որը նշված է` դրանց համեմատական կարևորությունը հաշվի առնելով /տես գնահատման աղյուսակում և ցուցումներում տրված ինֆորմացիան/
 • Տրված է ամբողջական ինֆորմացիա /քանի որ գնահատման աղյուսակը տարածվելու է միայն ծրագրային կոնցեպտում տրված տեղեկատվության վրա
 • նշված է հնարավորինս պարզ` հեշտացնելու գնահատման պրոցեսսը

1.1. Ծրագրի նկարագրությունը ?Տիտղոսաթերթը այն տեսքով ինչպիսին տրված է առաջին էջում նույնպես պետք է կցվի

Խնդրում ենք լրացնել ստորև բերված աղյուսակը, որը չի գերազանցի մեկ էջը

Ծրագրի անվանումը
Շրագրի իրականացման վայրը
Ծրագրի ընդհանուր տևողությունը ամիսներ
ԵՄ-ից խնդրվող աջակցությունը /չափը/
ԵՄ-ից խնդրվող աջակցությունը`որպես ծրագրի ամբողջ բյուջեի տոկոս %
Ծրագրի հիմնական նպատակները
Ծրագրի առանձնահատուկ նպատակները
Նպատակային խումբը ?'Նպատակային խմբեր'' այն խմբերն են որոնք ուղղակիորեն կշահեն ծրագրի իրականացումից
Վերջնական շահառուները ?'վերջնական շահառուները'' այն խմբերն են, ովքեր կշահեն ծրագրի իրականացումից երկարաժամկետ կտրվածքով
Արդյունքները
Հիմնական գործողությունները

1.2. Ծրագրի նկարագրությունը

Խնդրում ենք տրամադրել պահանջվող ինֆորմացիան

 • Ծրագրի նախապատրաստման մասին տեղեկություն
 • Աղյուսակի 1.1.կետում տրամադրվող նպատակների բացատրություն
 • Նկարագրեք շահառուների հիմնական խմբերը, նրանց վերաբերմունքը ծրագրին, ինչպես նաև նրանց հետ անց կացված խորհրդակցությունները
 • Համառոտ նկարագրեք առաջարկվող գործողությունների տեսակները, մասնավորեցրեք արդյունքները, ներառյալ գործողությունների միջև կապերը
 • Ծրագրի ընդարձակ ժամանակահատվածը նշեք, ներառյալ, թե ինչ գործոններ պետք է հաշվի առնել

1.3. Ծրագրի իրականացման անհրաժեշտությունը, առավելագույնը 3 էջ

1.3.1. Նպատակների/թեմաների/սեկտորների/առաջնահերթությունների համապատասխանումը

Խնդրում ենք տրամադրել պահանջվող ինֆորմացիան

 • բացատրեք թե ինչքանով են ձեր ծրագրում առաջարկվող գործողությունները համապատասխանում մրցույթի առաջնահերթություններին
 • բացատրեք թե ինչքանով են ձեր ծրագրում առաջարկվող գործողությունները համապատասխանում ծրագրային ձեռնարկին
 • Նկարագրեք թե ձեռնարկում նշված որ արդյունքին է մասնավորապես ուղղվելու ծրագիրը

1.3.2. Նպատակային խմբի ու երկրի կարիքներին համապատասխանեցումը /ներառյալ` ԵՄ նախաձեռնությունների հետ համահունչ լինելն ու կրկնօրինակ ծրագրերից խուսափելը

Խնդրում ենք տրամադրել պահանջվող ինֆորմացիան

 • Հստակեցնել մինչև ծրագրի իրականացումը իրավիճակը նպատակային երկրում/ռեգիոնու, և/կամ սեկտորում: Հնարավորության դեպքում տրամադրել քանակական տվյալներ
 • Ծրագրից լուծում ստացող խնդիրների մանրամասն վերլուծություն, ինչպես նաև այն, թե ինչպես են դրանք կապված իրար` տարբեր մակարդակներում
 • Նշեք ազգային, ռեգիոնալ կամ տեղական մակարդակով իրականացվող գործողությունները, որոնք կարող են ազդեցություն ունենալ ծրագրի վրա
 • եթե ծրագիրը նախորդ այլ ծրագրի շարունակություն է, նշեք, թե ինչպես է այն շարունակելու նախորդի գործողությունները/արդյունքները, ներառեք եզրակացություններն ու գնահատումները առկայության դեպքում
 • Եթե ծրագիրն ավելի մեծ ծրագրի մաս է, հստակեցրեք թե ինչպես է ներառվում և կոորդինացվում այդ ծրագրի կամ այլ ծրագրերի հետ: Մասնավորեցրեք այլ նախաձեռնությունների հետ համահունչ լինելը, հատկապես` Եվրոպական Հանձնաժողովի հետ

Նշեք և սահմանեք նպատակային խումբն ու շահառուներին, նրանց կարիքները, և նշեք թե ինչպես պետք է ծրագիրը նպաստի այդ կարիքների հոգալուն

Խնդրում ենք տրամադրել պահանջվող ինֆորմացիան

 • Նկարագրեք ամեն նպատակային խումբ և շահառուների խումբ, /քանակական տվյալներով հնարավորության դեպքում/ ներառյալ նրանց ընտրության չափանիշները
 • Որոշեք նպատակային խմբի և վերջնական շահառուների կարիքները
 • Ցույց տվեք թե ինչքանով է ձեր դիմումը համապատասխանում նպատակային խմբի կարիքներին
 • Բացատրեք թե ինչպես են նպատակային խումբն ու վերջնական շահառուները մասնակցություն ցուցաբերելու ձեր ծրագրին

1.3.4. Միջսահմանային ազդեցություն

Նկարագրեք թե ինչպես է ծրագիրն ունենում միջսահմանային ազդեցություն, նշելով թե ներքոհիշյալից որոնք են վերագրելի ծրագրին` միացյալ զարգացում, միացյալ աշխատուժ, միացյալ իրականացում, և/կամ միացյալ ֆինանսավորումՄաս Բ. Ամբողջական դիմումի ձևը

Պետք է լրացվի բոլոր մասնակիցների կողմից
Ծախսերն ու աղբը կրճատելու նպատակով մենք խորհուրդ ենք տալիս ֆայլերի համար օգտագործել միայն թուղթ /ոչ թե պլաստիկ պանակներ/ ինչպես նաև խնդրում ենք հնարավորության դեպքում օգտգործել երկկողմանի տպագրություն1. Ընդհանուր տեղեկատվություն

Ծրագրի մրցույթի հայտարարության համարը
Ծրագրի մրցույթի հայտարարության անվանումը
Դիմորդի անունը
Դիմումի համարը ?Միայն հատընտիր գործընթացների համար - երբ պայմանագիրը կնքող մարմինն ավարտել է ծրագրային կոնցեպտի գնահատումը - այն տեղեկացնում է դիմորդին արդյունքների մասին և նրան տրամադրում դիմումի հերթական համար
Ծրագրի անվանումը
Շրագրի իրականացման վայրը


2. Ծրագիրը ?Գնահատող հանձնաժողովը կօգտագործիԾրագրային կոնցեպտում տրամադրված ինֆորմացիան` գնահատելու ծրագրի նպատակները

2.1. Ծրագրի նկարագրությունը

2.1.1. Նկարագրություն առավելագույնը 13 էջ

Տրամադրեք առաջարկվող ծրագրի նկարագրությունը, ներառյալ ստորև պահանջվող ինֆորմացիան, նշելով ծրագրիկ ընդհանուր և առանձնահատուկ նպատակներն ու սպասվող արդյունքները այնպես, ինչպես նկարագրված է ծրագրի կոնցեպտում

 • նկարագրեք սպասվող առանձնահատուկ արդյունքները, նշելով թե ինչպես ծրագիրը կբարելավի իրավիճակը նպատակային խմբում շահառուների համար, մասնավորեցնելով նպատակային խմբի կամ համադիմորդներ/կապակցված անձանց ի տեխնիկակական և ադմինիստրատիվ կարողությոնը
 • Մասնավորեցրեք և մանրամասն նկարագրեք ամեն գործողություն/գործողությունների շարք, որոնք կիրականացվեն հասնելու ակնկալվող արդյունքին, նշելով տվյալ գործողության նպատակահարմարությունը և դիմորդի, համադիմորդի ու կապակցված անձանց դերը տվյալ գործողության իրականացման գործում /այդ թվում` պայմանագրային կամ այլ ձևով կապակցված անձանց/: Խնդևրում ենք 2.1.3.բաժնում տրամադրված գործողությունների պլանը չկրկնել,այլ տրամադրել դրա հետ համահունչ ինֆորմացիա: Մասնավորապես, նշել առաջարկվող տպագիր նյութերի ցանկը
 • Եթե ֆինանսական օգնությունը թույլատրված է, երրորդ կողմին ֆինանսական օգնություն տալ ցանկացող դիմորդները պետք է նշեն, մասնակիցների ձեռնարկի պահանջների հետ համապատասխան թե ինչ նպատակ ու արդյունք է հետապնդում այդ ֆինանսական աջակցությունը, դրա համար թույլատրվող գործողությունների շարքը, պիտանի կատեգորիաների խումբը և դրանց ընտրելու չափանիշները, ինչպես նաև այն չափանշները թե ինչպես պետք է որոշել ֆինանսական օգնության ճշգրիտ չափը ամեն մի գործող անձի համար և առավելագույն հնարավոր ֆինանսական օգնության չափը

2.1.2. Մեթոդոլոգիա /առավելագույնը 5 էջ/

Մանրամասն նկարագրել

 • ծրագրի իրականացման մեթոդները, և այդ մեթոդոլոգիայի ընտրության նպատակահարմարությունը
 • եթե ծրագիրը նախորդ այլ ծրագրի շարունակություն է, նշեք, թե ինչպես է այն շարունակելու նախորդի գործողությունները/արդյունքները, ներառեք եզրակացություններն ու գնահատումները առկայության դեպքում
 • եթե ծրագիրը մաս է ավելի մեծ ծրագրի, նշեք թե ինչպես է այն կոորդինացվեու դրա կամ այլ հնարավոր պլանավորված ծրագրերի հետ /նշեք դրա` այլ նախաձեռնություննեևրի /հատկապես ԵՄ-ի հետ կապված/ հետ համահունչ լինելը
 • Հետևողականության, ներքին/արտաքին գնահատման պրոցեսսները
 • Շահառուների և այլ գործող անձանց դերն ու մասնակցությունը /համադիմորդներ, կապակցված անձինք, և այլն/: Նշել պատճառները թե ինչու է այս կամ այն դերը տրվե; նրանց;
 • Կազմակերպական կառուցվածքն ու առաջարկվող թիմը ծրագրի շրջանակներում /ըստ գործառույթների: անհատների անունները ներառելու անհրաժեշտություն չկա/
 • Ծրագրի իրականացման համար առաջարկվող ռեսուրսները /նյութեր, տեխնիկա, գնման կամ վարձակալության ենթակա մատերիալներ/
 • Ծրագրի բոլոր շահառուների վերաբերմունքը ծրագրին և դրա առանձին կոմպոնենտներին
 • ԵՄ ֆինանսավորմամբ ծրագրի` տեսանելիությանն ուղղված միջոցառումներ

2.1.3. Ծրագրի տևողությունն ու գործողությունների պլանը /առավելագույնը 4 էջ/

Ծրագիրը կտևի ….. Ամիս

Դիմորդները չպետք է հատուկ սկսելու օր նշեն, այլ ուղղակի նշեն ամիս1, ամիս 2 և այլն

Խորհուրդ է տրվում նշել ամենահավանական տևողությունը ծրագրի գործողությունների համար, այլ ոչ թե` հնարավոր ամենակարճը: Պետք է հաշվի առնել տևողության վրա ազդող գործոնները

Գործողությունների պլանում նշված գործոցությունները պետք է մանրամասն համընկնեն 2.1.1-ում նշված գործողություններին: Իրականացնող մարմինը պետք է լինի կամ դիմորդներից մեկը, կամ էլ կապակցված անձը: Միջանկյալ ժամանակահատված կամ առանց գործողության թողնված ամիսները ներառվում են գործողությունների ծրագրում և հաշվարկվում:

Առաջին տասներկու ամսվա գործողությունների պլանը պետք է լինի մանրամասն և տա ամեն գործողության մասին համապարփակ տեղեկատվություն: Ամեն հաջորդ տարվա գործողությունների պլանըկարող է ավելի ընդհանրացված լինել և ներառել միայն առաջարկվող գործողությունները: Այս պատճառով այն պետք է բաժանված լինի վեցամսյա ժամանակահատվածների / ավելի մանրամասն գործողությունների ծրագիր կպահանջվի հավելյալ ֆինանսավորում պահանջելու դեպքում, որոնք տրվում են գրանտային պայմանագրի 4.1 առանձնահատուկ պայմաններ կետի համաձայն/

Գործողությունների պլանը պետք է պատրաստվի հետևյալ ֆորմատով

Ամիս Կիսամյակ
Գործողություն 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 Իրականացնող մարմինը
1 Նախապատրաստում
Կատարում

2.1.4. Ծրագրի շարունակակականությունը

Տրամադրել պահանջվող ինֆորմացիան

 • Նկարագրեք ծրագրի ազդեցությունը, հնարավորության դեպքում օգտագործելով քանակական տվյալներ տեխնիկական, տնտեսական, սոցիալական և քաղաքական մակարդակներով /արդյոք ծրագրի արդյունք կհանդիսանա բարելավված օրենսդրությունը, մեթոդները և այլն/
 • Նկարագրեք ծրագրի տարածման պլանն ու դրա մեթոդների կրկնակի օգտագործման հնարավորությունները, ինչպես նաև դրա հետևանքների կատարելագործումը: Պարզ նշեք տարածման բոլոր ալիքները
 • Տրամադրեք մանրամասն ռիսկերի ուսումնասիրություն և ռիսկային իրավիճակների պլան: Այն պետք է ներառի ծրագրի հետ կապված ռիսկերի ցանկը, որին կհաջորդի դրանց հաղթահարման պլանը: Լավ պատրաստված ռիսկերի վերլուծությունը կներառի ռիսկերի տիպերը` ֆիզիկական, բնապահպանական, քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական:
 • Նկարագրեք ծրագրի իրականացման փուլի վերաբերյալ հիմնական նախապայմաններն ու ենթադրությունները
 • Նկարագրեք թե ինչպես ծրագիրը կդառնա կայուն/շարունակական դրա ավարտից հետո: Այն կարող է ներառել անհրաժեշտ քայլեր դրան հետևելու համար, ներկառւոցված ռազմավարություններ, հաղորդակցման պլան և այլն: Պետք է տարբերել շարունակականության չորս տեսակ
  ա/ֆինանսական կայունություն, - ֆինանսական վերահսկողության գործողություններ, եկամտի աղբյուրներ որոնք կծածկեն ապագայի ծախսերը
  բ/ինստիտուցիոնալ կայունություն - այսինքն` ենթակառուցվածքներ, որոնք թույլ կտան ծրագրի արդյունքներին շարունակվել ծրագրի ավարտից հետո, կարողությունների զարգացում, համաձայնություններ տեղական ''սեփականության'' և ծրագրի արդյունքների վերաբերյալ
  գ/ քաղաքական մակարդակոց կայունություն - այսինքն, հնարավորության դեպքում կառուցվածքային ազդեցություն/բարելավված օրենսդրություն, գոյություն ունեցող օրենսդրության և մեթոդների հետ համահունչ լինել
  դ/ բնապահպանական կայունություն - ինչ ազդեցություն կունենա ծրագիրը շրջակա միջավայրի վրա- արդյոք անհրաժեշտ պայմանները կան ցանկացած բացասական արդյունքից խուսափելու համար

2.1.5.Տրամաբանական մատրից

Խնդրում ենք լրացնել C հավելվածը


2.1.6. Բյուջե, պայմանագիրը կնքող մարմնից պահանջվող ֆինանսավորում և ծրագրի այլ ակնկալվող ֆինանսավորում

Խնդրում ենք լրացնել B հավելվածը

 • Ծրագրի բյուջե - առաջին թերթիկ - ծրագրի ամբողջ տևողության, ինչպես նաև առաջին տասներկու ամիսների համար
 • Բյուջեի բացատրություն - երկրորդ թերթիկ - ծրագրի ամբողջ տևողության համար և
 • երրորդ թերթիկ - պայմանագիրը կնքող մարմնից պահանջվող ֆինանսավորում և ծրագրի այլ ակնկալվող ֆինանսավորում

Մանրամասն տեղեկությունների համար նայել դիմորդների ձեռնարկը

խնդրում ենք հաշվի առնել , որ ծրագրի արժեքն ու Պայմանագիրը կնքող մարմնից պահանջվող ֆինանսավորումը պետք է նշել եվրոյով

2.2.1. դիմորդի փորձը

Այս տեղեկատվությունը կօգնի գնահատելու թե արդյոք դուք ունեք անհրաժեշտ և կայուն փորձ նմանատիպ մասշտաբի և համապատասխան սեկտորում ծրագիր ղեկավարելու

i/ նմանատիպ ծրագրերի համար

խնդրում ենք տրամադրել ձեր կազմակերպության կողմից ղեկավարված և վերջին երերք տարիներում իրականացած ծրագրերկ ցուցակը` ձեր առաջարկած ծրագրի նմանատիպ մասշտաբի և համապատասխան սեկտորում

Ամեն ծրագրի համար առավելագույնը մեկ էջ

Դիմորդի անունը
Նախագծի անվանումը
Շրագրի իրականացման վայրը Ծրագրի արժեքը /եվրո/ Ծրագրում դրա դերը Ծրագրի դոնորները ?եթե դոնորը ԵՄ կամ ԵՄ անդամ երկիր է, խնդրում ենք նշել ԵՄ բյուջետային տողը, ԵԶՖ տողն ու ԵՄ անդամ երկրի տողը Դոնորների նվիրաբերած գումարի չափը Ժամանակացույց

Ծրագրի նպատակներն ու արդյունքները

ii/ այլ գործողություններ

Խնդրում ենք տրամադրել վերջին երեք տարիներում ձեր կազմակերպության կոմից իրականացված այլ ծրագրերի ցանկը

Առավելագույնը տասը ծրագիր, ամեն ծրագրի համար մեկ էջ

Դիմորդի անունը
Նախագծի անվանումը
Շրագրի իրականացման վայրը Ծրագրի արժեքը /եվրո/ Ծրագրում դրա դերը Ծրագրի դոնորները ?եթե դոնորը ԵՄ կամ ԵՄ անդամ երկիր է, խնդրում ենք նշել ԵՄ բյուջետային տողը, ԵԶՖ տողն ու ԵՄ անդամ երկրի տողը Դոնորների նվիրաբերած գումարի չափը Ժամանակացույց

Ծրագրի նպատակներն ու արդյունքները

2.2.2. համադիմորդի փորձը /առկայության դեպքում/

Այս տեղեկատվությունը կօգնի գնահատելու թե արդյոք դուք ունեք անհրաժեշտ և կայուն փորձ նմանատիպ մասշտաբի և համապատասխան սեկտորում ծրագիր ղեկավարելու

i/ նմանատիպ ծրագրերի համար

խնդրում ենք տրամադրել ձեր կազմակերպության կողմից ղեկավարված և վերջին երերք տարիներում իրականացած ծրագրերկ ցուցակը` ձեր առաջարկած ծրագրի նմանատիպ մասշտաբի և համապատասխան սեկտորում

Ամեն ծրագրի համար առավելագույնը մեկ էջ

Համադիմորդի անվանումը
Նախագծի անվանումը
Շրագրի իրականացման վայրը Ծրագրի արժեքը /եվրո/ Ծրագրում դրա դերը Ծրագրի դոնորները ?եթե դոնորը ԵՄ կամ ԵՄ անդամ երկիր է, խնդրում ենք նշել ԵՄ բյուջետային տողը, ԵԶՖ տողն ու ԵՄ անդամ երկրի տողը Դոնորների նվիրաբերած գումարի չափը Ժամանակացույց

Ծրագրի նպատակներն ու արդյունքները

ii/ այլ գործողություններ

Խնդրում ենք տրամադրել վերջին երեք տարիներում ձեր կազմակերպության կոմից իրականացված այլ ծրագրերի ցանկը

Առավելագույնը տասը ծրագիր, ամեն ծրագրի համար մեկ էջ

Համադիմորդի անվանումը
Նախագծի անվանումը
Շրագրի իրականացման վայրը Ծրագրի արժեքը /եվրո/ Ծրագրում դրա դերը Ծրագրի դոնորները ?եթե դոնորը ԵՄ կամ ԵՄ անդամ երկիր է, խնդրում ենք նշել ԵՄ բյուջետային տողը, ԵԶՖ տողն ու ԵՄ անդամ երկրի տողը Դոնորների նվիրաբերած գումարի չափը Ժամանակացույց

Ծրագրի նպատակներն ու արդյունքները

2.3. կապակցված անձի/անձանց փորձը առկայության դեպքում

Այս տեղեկատվությունը կօգնի գնահատելու թե արդյոք դուք ունեք անհրաժեշտ և կայուն փորձ նմանատիպ մասշտաբի և համապատասխան սեկտորում ծրագիր ղեկավարելու

i/ նմանատիպ ծրագրերի համար

խնդրում ենք տրամադրել ձեր կազմակերպության կողմից ղեկավարված և վերջին երերք տարիներում իրականացած ծրագրերկ ցուցակը` ձեր առաջարկած ծրագրի նմանատիպ մասշտաբի և համապատասխան սեկտորում

Ամեն ծրագրի համար առավելագույնը մեկ էջ

Կապակցված անձի անվանումը
Նախագծի անվանումը
Շրագրի իրականացման վայրը Ծրագրի արժեքը /եվրո/ Ծրագրում դրա դերը Ծրագրի դոնորները ?եթե դոնորը ԵՄ կամ ԵՄ անդամ երկիր է, խնդրում ենք նշել ԵՄ բյուջետային տողը, ԵԶՖ տողն ու ԵՄ անդամ երկրի տողը Դոնորների նվիրաբերած գումարի չափը Ժամանակացույց

Ծրագրի նպատակներն ու արդյունքները

ii/ այլ գործողություններ

Խնդրում ենք տրամադրել վերջին երեք տարիներում ձեր կազմակերպության կոմից իրականացված այլ ծրագրերի ցանկը

Առավելագույնը տասը ծրագիր, ամեն ծրագրի համար մեկ էջ

Կապակցված անձի անվանումը
Նախագծի անվանումը
Շրագրի իրականացման վայրը Ծրագրի արժեքը /եվրո/ Ծրագրում դրա դերը Ծրագրի դոնորները ?եթե դոնորը ԵՄ կամ ԵՄ անդամ երկիր է, խնդրում ենք նշել ԵՄ բյուջետային տողը, ԵԶՖ տողն ու ԵՄ անդամ երկրի տողը Դոնորների նվիրաբերած գումարի չափը Ժամանակացույց

Ծրագրի նպատակներն ու արդյունքները


3. Դիմորդը

EuropeAid համարը ?Այս թիվը հասանելի է PADOR-ում գրանցված դիմորդներին: Մանրամասն տեղեկությունների ու գրանցման համար խնդրում ենք այցելել http://ec.europa.eu/europeaid/node/1100
Այս մրցույթի շրջանակներում վերոնշյալ տեղեկությունը պարտադիր չէ, բայց ցանկալի է լրացնել
Կազմակերպության անվանումը

3.1. ինքնությունը

Ծրագրի շրջանակներում դիմորդի կոնտակտային տվյալները
Իրավաբանական անձի գրանցման համարը ?Եթե դիմորդն արդեն կնքել է Եվրոպական Հանձնաժողովի հետ պայմանագիր
Հապավումը
Գրանցման համարը
Գրանցման ամսաթիվը
Գրանցման վայրը
Գրանցման հասցեն
Գրանցման վայրը /երկիրը/
Կազմակերպության վեբ կայքն ու էլթկտրոնային հասցեն
Հեռախոսահամար /երկրի կոդը-քաղաքի կոդը-համարը/
Ֆաքս /երկրի կոդը-քաղաքի կոդը-համարը/

Պայմանագիր կնքող մարմինը պետք է տեղեկացված լինի հասցեի, հեռախոսահամարի, ֆաքսի կամ էլ. Փոստի փոփոխությունների մասին գրավոր: Դիմորդի հետ կապ հաստատել չկյարողանալու պարագայում Պայմանագիր կնքող մարմինը պատասխանատվություն չի կրում

3.2. Գործունեությունը

Իրավաբանական կարգավիճակը
Շահույթ հետապնդող
ՀԿ
Արժեքների վրա հիմնված ?Խնդրում ենք ընտրել արժեքների ընդամենը մեկ խումբ
Ձեր կազմակերպությունն այլ կազմակերպության հետ կապակցված է? Խնդրում ենք նշել EuropeAid համարը

3.2.1. Կատեգորիա

Կատեգորիա ?Խնդրում ենք նշել. ա/ կազմակերպության գրանցման վկայականով սահմանված` ձեր կազմակերխության սեկտորը - Հանրային /հիմնադրված հանրային մարմնի կողմից/, ԿԱՄ մասնավոր /հիմնադրված մասնավոր միավորի կողմից/; բ/ համապատասխան սյունակում նշել այլ կատեգորիան , որին պատկանում է ձեր կազմակերպությունը

Հանրային

Public Administration
Decentralised representatives of Sovereign States
International Organisation
Judicial Institution
Local Authority
Implementation Agency
University/Education
Research Institute
Think Tank
Foundation
Association
Media
Network/Federation
Professional and/or Industrial Organisation
Trade Union
Cultural Organisation
Commercial Organisation

Մասնավոր

Implementation Agency
University/Education
Research Institute
Think Tank
Foundation
Association
Media
Network/Federation
Professional and/or Industrial
Organisation
Trade Union
Cultural Organisation
Commercial Organisation
Other Non-State Actor

3.2.2. Ոլորտները ?Խնդրում ենք նշել այն ոլորտները, որում Ձեր կազմակերպությունը ակտիվ է եղել վերջին յոթ տարիներին: Ոլորտները գալիս են ՏՀԶԿ զարգացման և օժանդակության կոմիտեի կողմից հաստատած ցանկից

11. Education
111. Education, level unspecified
Education Policy & Admin. Management
Education Facilities And Training
Teacher Training
Educational Research
112. Basic education
Primary Education
Basic life skills for youth and adults
Early childhood education
113. Secondary education
Secondary education
Vocational Training
114. Post-secondary education
Higher Education
Advanced Tech. & Managerial Training
12. Health
121. Health, general
Health Policy & Admin. Management
Medical education/training
Medical Research
Medical Services
122. Basic health
Basic Health Care
Basic Health Infrastructure
Basic Nutrition
Infectious Disease Control
Health Education
Health Personnel Development
13. Population programmes
130. Population polices/programmes and reproductive health
Population Policy And Admin. Mgmt
Reproductive Health Care
Family planning
Std Control Including HIV/Aids
Personnel development for population & reproductive health
14. Water Supply and Sanitation
140. Water supply and sanitation
Water Resources Policy/Admin. Mgmt
Water Resources Protection
Water supply & sanitation — Large systems
Basic drinking water supply & basic sanitation
River Development
Waste Management/Disposal
Education & training in water supply and sanitation
15. Government and Civil Society
151. Government and civil society, general
Economic and development policy/planning
Public sector financial management
Legal and judicial development
Government administration
Strengthening civil society
Elections
Human Rights
Free Flow Of Information
Women’s equality organisations and institutions
152. Conflict prevention an resolution, peace and security
Security system management and reform
Civilian peace-building, conflict prevention and resolution
Post-conflict peace-building (UN)
Reintegration and SALW control
Land mine clearance
Child soldiers (prevention and demobilisation)
16. Other Social Infrastructure and Service
160. Other Social Infrastructure and Service
Social/welfare services
Employment policy and admin. mgmt.
Housing policy and admin. management
Low-cost housing
Multisector aid for basic social services
Culture and recreation
Statistical capacity building
Narcotics control
Social mitigation of HIV/AIDS
21. Transport and Storage
210. Transport and storage
Transport Policy & Admin. Management
Road Transport
Rail Transport
Water Transport
Air Transport
Storage
Education & Training In Transport & Storage
22. Communications
220. Communications
Communications Policy & Admin. Mgmt
Telecommunications
Radio/Television/Print Media
Information and communication technology (ICT)
23. Energy
230. Energy generation and supply
Energy Policy And Admin. Management
Power Generation/Non-Renewable Sources
Power Generation/Renewable Sources
Electrical Transmission/Distribution
Gas distribution
Oil-Fired Power Plants
Gas-Fired Power Plants
Coal-Fired Power Plants
Nuclear Power Plants
Hydro-electric Power Plants
Geothermal energy
Solar energy
Wind power
Ocean power
Biomass
Energy education/training
Energy research
24. Banking and Financial Services
240. Banking and financial services
Financial Policy & Admin. Management
Monetary institutions
Formal Sector Financial Institutions
Informal/Semi-Formal Financial intermediaries
Education/training in banking & fin. services
25. Business and Other Services
250. Business and other services
Business support services and institutions
Privatisation
31. Agriculture, Forestry and Fishing
311. Agriculture
Agricultural Policy And Admin. Mgmt
Agricultural development
Agricultural Land Resources
Agricultural Water Resources
Agricultural inputs
Food Crop Production
Industrial Crops/Export Crops
Livestock
Agrarian reform
Agricultural alternative development
Agricultural extension
Agricultural Education/Training
Agricultural Research
Agricultural services
Plant and post-harvest protection and pest control
Agricultural financial services
Agricultural cooperatives
Livestock/Veterinary Services
312. Forestry
Forestry Policy & Admin. Management
Forestry development
Fuel wood/charcoal
Forestry education/training
Forestry research
Forestry services
313. Fishing
Fishing Policy And Admin. Management
Fishery development
Fishery education/training
Fishery research
Fishery services
32. Industry, Mining and Construction
321. Industry
Industrial Policy And Admin. Mgmt
Industrial development
Small and medium-sized enterprises (SME) development
Cottage industries and handicraft
Agro-Industries
Forest industries
Textiles — leather & substitutes
Chemicals
Fertiliser plants
Cement/lime/plaster
Energy manufacturing
Pharmaceutical production
Basic metal industries
Non-ferrous metal industries
Engineering
Transport equipment industry
Technological research and development
322. Mineral resources and mining
Mineral/Mining Policy & Admin. Mgmt
Mineral Prospection And Exploration
Coal
Oil and gas
Ferrous metals
Non-ferrous metals
Precious metals/materials
Industrial minerals
Fertiliser minerals
Offshore minerals
323. Construction
Construction Policy And Admin. Mgmt
33. Trade and Tourism
331. Trade policy and regulation
Trade Policy And Admin. Management
Trade facilitation
Regional trade agreements (RTAs)
Multilateral trade negotiation
Trade education & training
332. Tourism
Tourism Policy And Admin. Management
41. General Environment Protection
410. General environmental protection
Environmental Policy And Admin. Mgmt
Biosphere protection
Bio-diversity
Site Preservation
Flood Prevention/Control
Environmental education/training
Environmental research
43. Other multisector
430. Other multisector
Multisector Aid
Urban Development And Management
Rural Development
Non-agricultural alternative development
Multisector education/training
Research/scientific institutions
51. General budget support
510. General budget support
General budget support
52. Development food aid/food security
520. Development food aid/food security assistance
Food Aid / Food Security Programmes
53. Other commodity assistance
530. Other commodity assistance
Import support (capital goods)
Import support (commodities)
60. Action relating to debt
600. Action relating to debt
Action relating to debt
Debt forgiveness
Relief of multilateral debt
Rescheduling and refinancing
Debt for development swap
Other debt swap
Debt buy-back
72. Emergency and distress relief
720. Emergency and distress relief
Material relief assistance and services
Emergency food aid
Relief coordination; protection and support services
73. Reconstruction relief and rehabilitation
730. Reconstruction relief and rehabilitation
Reconstruction relief and rehabilitation
74. Disaster prevention and preparedness
740. Disaster prevention and preparedness
Disaster prevention and preparedness
91. Administrative costs of donors 92. Support to NGO
920. Support to NGO
Support to national NGOs
Support to international NGOs
Support to local and regional NGOs
93. Refugees
930. Refugees (in donor countries)
Refugees (in donor countries)
99. Unallocated/unspecified
998. Unallocated/unspecified
Sectors Not Specified
Promotion of Development Awareness

3.2.3. Թիրախային խումբ (խմբեր)

All
Child soldiers
Children (less than 18 years old)
Community Based Organisation(s)
Consumers
Disabled
Drug consumers
Educational organisations (school, universities)
Elderly people
Illness affected people (Malaria, Tuberculosis, HIV/AIDS)
Indigenous peoples
Local authorities
Migrants
Non Governmental Organisations
Prisoners
Professional category
Refugees and displaced
Research organisations/Researchers
SME/SMI
Students
Urban slum dwellers
Victims of conflicts/disasters
Women
Young people

Այլ (խնդրում ենք մասնավորեցնել)

3.3. Գործողությունների կառավարման և իրականացման կարողություն

3.3.1. Փորձը ըստ ոլորտների

Սեկտոր Աշխատանքային փորձը տարիներով Վերջին 7տարիների ընթացքում փորձը Վերջին 7տարիների ընթացքում իրականացրած ծրագրերը Վերջին 7տարիների ընթացքում իրականացրած ծրագրերի մոտավոր գումարային չափը

3.3.2. Փորձը ըստ աշխարհագրական տարածքի

Աշխարհագրական դիրքով /երկիր կամ ռեգիոն/ Աշխատանքային փորձը տարիներով Վերջին 7տարիների ընթացքում իրականացրած ծրագրերը տվյալ տարածքում Վերջին 7տարիների ընթացքում տվյալ տարածքում իրականացրած ծրագրերի մոտավոր գումարային չափը

Խաչաձև փորձը ըստ ոլորտների և աշխարհագրական տարածքի

Սեկտոր
(ինչպես ընտրված է 3.2.2-ում)
Աշխարհագրական դիրքով /երկիր կամ ռեգիոն/
(երկիր կամ ռեգիոն, ինչպես նշվել է նախկինում)

3.3.3. Միջոցներ/ռեսուրսներ

Ֆինանսական տեղեկատվություն

Խնդրում ենք տրամադրել հետևյալ տեղեկատվությունը, եթե առկա է` շահույթի, կորուստների և բալանսի հիման վրա, հազար եվրոյով հաշվարկված

Ֆինանսական տարի Շրջանառություն Զուտ շահույթ կամ համապատասխան ցուցանիշ Ընդհանուր հաշվեկշիռ Բաժնետերերի բաժնեմաս կամ համապատասխան ցուցանիշ Միջին և երկարաժամկետ պարտք Կարճաժամկետ պարտք /մինչև մեկ տարի/
2013
2012
2011
Ֆինանսական աղբյուր (ներ)

խնդրում ենք նշել ձեր կազմակերպության եկամտի աղբյուրները, ինչպես նաև պահանջվող այլ տեղեկատվությունը

2013
Աղբյուրը տոկոսը
ԵՄ
Անդամ երկրների հանրային մարմիններ
Երրորդ երկրների հանրային մարմիններ
Միացյալ ազգերի կազմակերպություն
Այլ միջազգային կազմակերպություններ
Մասնավոր Սեկտոր
Անդամավճարներ (Անդամավճարներ վճարող անդամների թիվը: )
Այլ (Խնդրում ենք մասնավորեցրեք):
Ընդհանուր (պետք է հավասար լինի 100%)
2012
Աղբյուրը տոկոսը
ԵՄ
Անդամ երկրների հանրային մարմիններ
Երրորդ երկրների հանրային մարմիններ
Միացյալ ազգերի կազմակերպություն
Այլ միջազգային կազմակերպություններ
Մասնավոր Սեկտոր
Անդամավճարներ (Անդամավճարներ վճարող անդամների թիվը: )
Այլ (Խնդրում ենք մասնավորեցրեք):
Ընդհանուր (պետք է հավասար լինի 100%)
2011
Աղբյուրը տոկոսը
ԵՄ
Անդամ երկրների հանրային մարմիններ
Երրորդ երկրների հանրային մարմիններ
Միացյալ ազգերի կազմակերպություն
Այլ միջազգային կազմակերպություններ
Մասնավոր Սեկտոր
Անդամավճարներ (Անդամավճարներ վճարող անդամների թիվը: )
Այլ (Խնդրում ենք մասնավորեցրեք):
Ընդհանուր (պետք է հավասար լինի 100%)

Պարտադիր չէ, սակայն խրախուսում ենք լրացնել առկայության դեպքում: Արտաքին աուդիտի հաշվետվության կրկնօրինակը կարող է տրամադրվել կազմակերպության հաշիվների կրկնօրինակի փոխարեն, եթե հաշիվները իրականում նույն փաստաթուղթն են, ինչ արտաքին աուդիտի հաշվետվությունը

Տարի Երաշխավորված աուդիտորի անունը Վավերականության ժամկետը
2013
2012
2011
Անձնակազմի թիվը (լրիվ դրույքով ներգրավվածին համարժեք)

Խնդրում ենք նշել մեկ տարբերակ անձնակազմի յուրաքանչյուր տեսակի համար

Աշխատուժի տեսակը Վճարվող Չվճարվող
Գլխամասային գրասենյակի աշխատակիցներ/ Զարգացող երկրում գտնվող գլխամասային գրասենյակ
էքսպատներ: Զարգացող երկրում գտնվող գլխամասային գրասենյակ
Տեղական գրասենյակ: Զարգացող երկրում գտնվող գլխամասային գրասենյակ

3.4. Ձեր կազմակերպության կառավարման խորհրդի/կոմիտեի ցուցակը

Անուն Մասնագիտություն Գործառույթ Ազգություն Աշխատում է …. Ժամանակ
4. Համադիմորդներ

Այս մասը պետք է լրացվի յուրաքանչյուր համադիմորդի կողմից, ինչպես պարզաբանված է Դիմորդների համար ուղեցույցի 2.1.1 կետում: Դուք պետք է ստեղծեք այս աղյուսակի այնքան շատ օրինակներ, ինչքան անհրաժեշտ է մուտքեր իրականացնել յուրաքանչյուր համադիմորդի համար:

5. Գործողություններին մասնակցող աֆիլացված միավորներ

5.1. Աֆիլացված միավորների նկարագրություն

Այս հատվածը պետք է լրացվի յուրաքանչյուր միավորի կողմից Դիմորդների համար ուղեցույցի 2.1.2 կետի մեկնաբանման շրջանակներում: Դուք պետք է ստեղծեք այս աղյուսակների այնքան օրինակներ, ինչքան անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր աֆիլացված միավորի համար:

6. Գործողություններին մասնակցող դիմորդին ասոցացված միավոր

Այս բաժինը պետք է լրացվի յուրաքանչյուր ասոցացված կազմակերպության կողմից` Դիմորդների համար ուղեցույցի 2.1.3 կետի մեկնաբանման շրջանակներում: Դուք պետք է ստեղծեք այս աղյուսակների այնքան օրինակներ, ինչքան անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր ասոցացված միավորի համար:

7. Ամբողջական դիմումի ձևի ստուգողական թերթիկ

Ադմինիստրատիվ տեղեկատվություն

Դիմորդի անվանումը
EuropeAid համարը
Գրանցման վայրն ու ամսաթիվը
Իրավաբանական անձի գրանցման համարը ?Եթե դիմորդն արդեն կնքել է Եվրոպական Հանձնաժողովի հետ պայմանագիր
Իրավաբանական կարգավիճակը ?Այսինքն, շահույթ չհետապնդող, կառավարական մարմին, կամ միջազգային կազմակերպություն:


Համադիմորդ ?Ավելացրեք այնքան տողեր, որքան կան համադիմորդներ

Համադիմորդի անվանումը
EuropeAid համարը
Ազգություն/Գրանցման վայրն ու ամսաթիվը
Իրավաբանական անձի գրանցման համարը
Իրավաբանական կարգավիճակը


Կապակցված անձ ?Ավելացրեք այնքան տողեր, որքան կան աֆիլացված միավորներ

Աֆիլացված միավորի անվանումը
EuropeAid համարը
Գրանցման վայրն ու ամսաթիվը
Իրավաբանական կարգավիճակը
Մասնավորեցրեք թե որ մարմնի հետ եք կապակցված
Մասնավորեցրեք թե ինչ կապ ունեք նրա հետ

Ձեր առաջարկը ուղարկելուց առաջ խնդրում ենք ստուգեք և համողվեք, որ հետևյալ պահանջմունքները ամբողջովին իրականացվել են և ընգծեք դրանք:

Մաս 1 (ադմինիստրատիվ)

Օգտագործվել է գրանտային դիմումի ճիշտ ձևը
Դիմորդի հայտարարությունը լրացված և ստորագրված է
Դիմումը տպագիր է և անգլերեն
Օրիգինալն ու երկու կրկնօրինակները ներառված են
Դիմումի էլեկտրանային տարբերակ (CD-Rom) ներառված է
Ամեն համադիմորդ լրացրել և ստորագրել է մանդատը, մանդատը ներառված է
Ամեն կապակցված անձ լրացրել է կապակցված անձանց հայտարարությունը, դրանք ներառված են: Խնդրում ենք գրել "առկա չէ" եթե չունեք կապակցված անձիք
Բյուջեն` ներկայացված եվրոյով, համապատասխան ֆորմատով ներառված է
Տրամաբանական մատրիցը լրացված ու ներառված է
Լիդերը /առաջնային դիմորդը/ այդ դերում ներկայացրել է միայն մեկ դիմում

Մաս 2 (պահանջներին համապատասխանումը/ELIGIBILITY)

Ծրագրի տևողությունը 9-18 ամիս է /մինիմում և մաքսիմում թույլատրելի/
Պահանջվող ֆինանսավորումը 20’000- 250’000 Եվրոյի սահմաններում է/մինիմում և մաքսիմում թույլատրելի/
Պահանջվող ֆինանսավորումը չի գերազանցում ընդհանուր պիտանելի ծախսերի 90% -ը


8 Դիմորդի կողմից հայտարարագիրը

Դիմորդը, ներկայացված լինելով ներոստարագրողով, լինելով դիմորդի լիազորված ստորագրողը, այս առաջարկների հայտարարության ենթատեքստում, որը առաջարկված գործողություններում ներկայացնում է յուրաքանչյուր համադիմող (ին), աֆիլացված միավոր (ներին) հայտարարում է, որ`

 • դիմորդը ունի բավարար ֆինանսական միջոցներ, ինչպես պահանջվում է Դիմորդների համար ուղեցույցի Մաս 2-ում
 • դիմորդը ունի բավարար ֆինանսական միջոցներ` իրականացնելու առաջարկված գործողությունը կամ աշխատանքային ծրագիրը
 • դիմորդը հաստատում է դիմորդի, համադիմորդ (ների) և աֆիլացված միավոր (ների) իրավաբանական ստատուսները, ինչպես նշված է այս դիմումի 3, 4, և 5 մասերում
 • դիմորդը, համադիմորդ (ները) և աֆիլացված միավոր (ները) ունեն համապատասխան մասնագիտական որակավորումներ, ինչպես պահանջվում է Դիմորդների համար ուղեցույցի Մաս 2-ում
 • դիմորդը պարտավորվում է հարգել և կիրառել այն բոլոր պարտավորությունները, որոնք նախատեսվում են դրամաշնորհային դիմումի ձևի աֆիլացված միավոր (ների) հայտարարությամբ, ինչպես նաև բարեխիղճ գործընկերության պրակտիկայով
 • դիմորդը ուղղակիորեն պատասխանատու է համադիմորդ (ների) և աֆիլացված միավոր (ների), եթե դրանք առկա են, հետ գործողությունների նախապատրաստման, կառավարման և իրականացման համար, և չի գործում որպես միջնորդ
 • Եթե գումարը, որին դիմում են գերազանցում է EUR 60,000 դիմորդը, համադիմորդ (ները) և աֆիլացված միավոր (ները) չեն գտնվում որևէ իրավիճակում, որոնք արգելանք են հանդիսանում պայմանագրերում մասնակցելու համար և որոնք նշված են ԵՄ արատաքին գործողությունների պայմանագրային գործընթացին վերաբերվող Պրակտիկ ուղեցույցի 2.3.3 հատվածում, և որն առկա է http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=en ինտերնետային հասցեում: Ավելին, ընդունվում է, որ եթե դիմորդը, համադիմորդ (ները) և աֆիլացված միավոր (ները) մասնակցում են անկախ այն հանգամանքից, որ գտնվում են այդ իրավիճակներում, նրանք կարող են որակազրկվել այլ գործողություններից` համաձայն Պրակտիկ ուղեցույցի 2.3.4 հատվածի
 • Դիմորդը և համադիմորդ (ներից) և աֆիլացված միավոր (ներից) յուրաքանչյուրը, եթե այդպիսիք կան, կարող է անմիջապես, ըստ պահանջի, ներկայացնել այն բոլոր աջակցող փաստաթղթերը, որոնք մատնանշվում են Դիմորդների համար ուղեցույցի 2.4 մասում:
 • Դիմորդը և համադիմորդ (ներից) և աֆիլացված միավոր (ներից) յուրաքանչյուրը, եթե այդպիսիք կան, համապատասխանում է պահանջներին, որոնք մատնանշված են Դիմորդների համար ուղեցույցի 2.1.1 և 2.1.2 մասերով:
 • եթե առաջադրվում է ստանալ դրամաշնորհ, ապա դիմորդը ընդունում է պայմանագրային պայմանները, ինչպես ներկայացվաված են Ստանդարտ Պայմանագրում, որը հանդիսանում է Դիմորդների համար ուղեցույցի հավելված (հավելված G):
 • դիմորդը, համադիմորդ (ները) և աֆիլացված միավոր (ները) տեղյակ են, որ ԵՄ ֆինանսական շահերը պաշտպանելու նպատակով իրենց անձնական տվյալները կարող են տրամադրվել ներքին աուդիտի ծառայություններին, Աուդիտորների եվրոպական դատարան, Ֆինանսական խախտումների կոմիտեին կամ Եվրոպական խարդախության դեմ պայքարի գրասենյակին:

Սրանք ԵՄ այն աղբյուրներն են կամ գումարները, որոնք ստացվել են կամ կիրառվել են որևէ գործողության կամ գործողության մասի համար կամ իր գործունեության համար միևնույն ֆինանսական տարում, ինչպես նաև ցանկացած այլ ֆինանսավորում, որ ստացվել կամ կիրառվում/կիրառվել է նույն գործողության համար:

նշեք աղբյուրը և գումարը և նշեք ստատուսը` ծախսված կամ շնորհված

Դիմորդը տեղյակ է, որ պարտավոր է անհապաղ տեղյակ պահի Պայմանագրային լիազոր մարմնին, որին ներկայացնում է դիմումը, եթե ֆինանսավորման համար նույն դիմումը ներկայացված Եվրոպական հանձնաժողովի այլ բաժիններին կամ ԵՄ այլ ինստիտուտներին հավանության է արժանացել իրենց կողմից դիմումը ներկայացնելուց հետո:

Դիմորդը տեղյակ է, որ համաձայն Հոդված 131 (5)` Միության ընդհանուր բյուջեին կիրառվող ֆինանսական կանոնների 2012թ հոկտեմբերի 25-ի Ֆինասական ռեգուլյացիայի (Պաշտոնական Ժուռնալ L 298, 26.10.2012, էջ 1) և Հոդված 145` Կիրառման կանոնների (Պաշտոնական Ժուռնալ L 362, 31.12.2012, էջ 1), դիմորդը, որը մեղավոր է ճանաչվել ոչ հավաստի տվյալների ներկայացման և մոլորության գցելու մեջ կարող է որոշ հանգամանքներում ենթարկվել ադմինիստրատիվ և ֆինանսական տույժերի:

Ստորագրված է դիմորդի անունից

Անուն
Պաշտոն
Ամսաթիվ և վայր

9. Գործողության բյուջեն ?Իրերի նկարագրությունը պետք է լինի բավականաչափ մանրամասն և բոլոր իրերը պետք է բաժանված լինեն հիմնական կոմպոնենտների: Միավորների քանակը և միավորների արժեքը պետք ներկայացվի յուրաքանչյուր իրի համար` կախված ներկայացված ինդիկատորներից: Բյուջեն պետք է ներառի ծախսերը, որոնք վերաբերվում են ամբողջ գործողությանը, անկախ Պայմանագրային լիազոր մարմնի կողմից ֆինանսավորվող մասի:

ԾախսերՄիավոր Միավորների քանակ Միավորի արժեք
Եվրոյով
Ընդհանուր արժեք
Եվրոյով ?Եթե Պայմանագրային լիազոր մարմինը Եվրոպական հանձնաժողովը չէ, բյուջեն կարող է լինել եվրոյով կամ Պայմանագրային լիազոր մարմնի երկրի տարադրամով: Ծախսերը և միավորների արժեքները կլորացվում են մինչև մոտակա եվրոցենտը:
Բյուջետային տերմինների բացատրություն ?Ներկայացրեք բացատրական նկարագրություն յուրաքանչյուր բյուջետային միավորի համար` ցույց տալով ծախսի անհրաժեշտությունը և ինչպես է այն վերաբերում գործողությանը, օրինակ կապելով քայլերի կամ արդյունքների հետ, որոնք առկա են Գործողությունների նկարագրության մեջ: Հաշվարկված ծախսերի բացատրություն ?Փաստարկեք ծախսերի հաշվարկումը: Հաշվի առեք, որ հաշվարկները պետք է արվեն ելնելով իրական արժեքներից կամ պարզեցված տարբերակներից, եթե թույլատրելի է, ինչպես նկարագրված է Դիմորդների համար ուղեցույցի 2.1.5 մասում:
1. Մարդկային ռեսուրսներ
1.1Աշխատավարձեր /բրուտտո , ներառում է սոցիալական վճարները և այլ ծախսեր, էքսպատ/միջազգային աշխատակիցներ ?Եթե անձնակազմը գործողության վրա չի աշխատում լրիվ դրույքով, ապա դրույքի տոկոսը պետք է ներկայացվի իրի նկարագրման մեջ և արտացոլվի միավորների քանակներում (այլ ոչ թե միավորների արժեքում)
1.1.1 Տեխնիկական
1.1.2.Ադմինիստրատիվ աշխատակիցներ
1.2. Աշխատավարձեր /բրուտտո , ներառում է սոցիալական վճարները և այլ ծախսեր, էքսպատ/միջազգային աշխատակիցներ
1.3 Օրապահիկներ ճանապարհորդության համար ?Նշեք երկիրը, որտեղ օրապահիկը կիրառվել է
1.3.1. Արտասահմանյան այցեր /ծրագրի պատասխանատու աշխատակիցների համար/
1.3.2 ծրագրի համար պատասխանատու տեղական աշխատակիցներ
1.3.3. Սեմինարների/կոնֆերանսների մասնակիցներ
Ընդամենը - մարդկային ռեսուրսներ
Ճանապարհորդություն ?C02 ծախսերը, որոնք ծածկում են ինքնաթիռով ճանապարհորդությունը, կարող են ներառվել: Այդ դեպքում C02 ծածկումը այդ դեպքում իրականացվում է աջակցելով CDM/Gold Standard նախագծերը (ապացույցները պետք է աջակցող փաստաթղթերի մաս կազմեն) կամ ավիաընկերության ծրագրերով երբ դա հնարավոր է: Ներկայացրեք մեկնման և ժամանման վայրերը: Եթե տեղեկատվությունը առկա չէ, ներկայացրեք գլոբալ գումար:
2.1 Միջազգային ճանապարհորդություններ
2.2. Տեղական տրանսպորտային ծախսեր
Ընդամենը - ճանապարհորդությւոններ
3. Սարքավորումներ և մատակարարումներ ?Խնդրում ենք իրարից առանձնացնել գնման և վարձակալման ծախսերը
3.1. Տրանսպորտային միջոցի ձեռք բերում կամ վարձակալում
3.2. Կահույք, համակարգչային տեխնիկա
3.3. Գործիքներ
3.4. այլ դետաներ ` անհրաժեշտ գործիների ու մեքենաների համար
3.5. Այլ /խմդրում ենք նշել/
Ընդամենը - գործիքներ
4. Տեղական գրասենյակ
4.1. Մեքենաների արժեք
4.2. Գրասենյակի վարձակալություն
4.3. գրասենյակային պարագաներ
4.4. Այլ ծառայություններ /հեռախոս/ֆաքս, էլեկրաէներգիա/ջեռուցում, և այլն/
Ընդամենը - տեղական գրասենյակ
5. Այլ ծախսեր, ծառայություններ ?Մանրամասնեք ծախսերի և ծառայությունների հիմքերը: Գլոբալ գումարներ չեն ընդունվի:
5.1. Տպագիր նյութեր ?Միայն մանրամասնեք այստեղ եթե ամբողջովին ենթակապալ է կիրառվում:
5.2. Ուսումնասիրություններ, հետազոտություններ ?Միայն մանրամասնեք այստեղ եթե ամբողջովին ենթակապալ է կիրառվում:
5.3 Ծախսերի նույնականացում / աուդիտ
5.4. Գնահատման ծախսեր
5.5.Թարգմանության ծախսեր
5.6. Ֆինանսական ծառայություններ /բանկային երաշխիքներ, ծախսեր և այլն/
5.7. Կոնֆերանսների/սեմինարների արժեք ?Միայն մանրամասնեք այստեղ եթե ամբողջովին ենթակապալ է կիրառվում:
5.8. Ծրագրի տեսաելիությանն ուղղված ծախսեր ?Հաղորդակցման և իրազեկման գործունեությունը պետք է պատշաճ պլանավորվի և բյուջետավորվի ծրագրի իրականացման յուրաքանչյուր փուլում:
Ընդամենը - այլ ծախսեր, ծառայություններ
6. Այլ
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
Ընդամենը- այլ
7. Ընդամենը - ծրագրի ուղղակի պիտանի ծախսեր (1-6)
8. Չնախատեսված ծախսեր` 7-րդ կետի /Ընդամենը - ծրագրի ուղղակի պիտանի ծախսեր/ առավելագույնը 5%-ի չափով
9. Ընդամենը - ծրագրի ուղղակի պիտանի ծախսեր (7+ 8)
10. Անուղղակի ծախսեր: 9-րդ կետի` /ընդամենը - ծրագրի ուղղակի պիտանի ծախսեր/ 7%-ից ոչ ավելին
11. Ընդամենը - պիտանի ծախսեր (9+10)

Շահառուն(երը) ամբողջությամբ պատասխանատու են այս աղյուսակներում զետեղված ֆինանսական տեղեկատվության ճշտության համար:

Ֆինանսավորման ակնկալվող աղբյուրները և գնահատված ծախսերի ամփոփում ?Ֆինանսավորման ակնկալվող աղբյուրները և գնահատված ծախսերը պետք է բալանսավորված լինեն: Հիշեցնում ենք, որ աղյուսակում ներկայացված թվերը պետք է արտացոլեն այն բոլոր կետերը, որոնք ներառված են ամբողջական դիմումի ձևի ստուգողական թերթիկում (ամբողջական դիմումի ձևի մաս 7):

Ֆինանսավորման աղբյուրներըԳումարը /Եվրո/
ԵՄ/ԵԶՖ աջակցությունը այս դիմումի շրջանակներում (A)
Այլ աջակցություններ (Դիմորդ, այլ դոնոր, և այլն)
ԱնունՊայմանները ?Ընդհանուր պայմանների հոդված 17.4 (b) հղումով

Գործողությունից ստացված եկամուտ

Ընդամենը Աջակցությունը
Գնահատված ծախսեր
Հաշվարկված ընդհանուր պիտանի ծախսերը ?ինչպես ներկայացված է Գործողության Բյուջեի 11 գլխում (B)
ԵՄ/ԵԶՖ ներդրումը` արտահայտված ընդհանուր ընդունելի ծախսերի տոկոսով ?Մի կլորացրեք. Ներկայացրեք տոկոսը մինչև երկու դեցիմալ, օր. 74,38% (A/B x 100) %

Շնորհավորում ենք: Դուք հաջողությամբ հաղթահարեցիք է-դասընթացը առ այն թե ինչպես լրացնել դիմումի ձևը` Եվրոպական գործընկերության տարածաշրջանային համագործակցության ծրագրի մրցույթի հայտարարման պայմանների ներքո:

Մենք հուսով ենք այն օգտակար էր և Ձեզ կօգնի առաջընթքաց գրանցել Ձեր դիմումներում:

Դիմումի ձևը և պահանջները, ինչպես նաև օգտակար տեղեկատվություն դիմորդների համար կարելի է գտնել այցելելով Guidelines for Applicants http://eaptc-ma.eu/en/ հասցեով: